הודעה מסודרת לגבי הימים שהוספו להורי קריית אונו תצא מטעם המתנ"ס לאחר סיום החגים.

 

בי"ס צהריים נולד בעקבות פניית הורים בתחושה ש"הילד גדול מדי לצהרון הרגיל, אך קטן מכדי לחזור הביתה לבד."

אנו מזמינים אתכם לצפות בידיעון המסכם לחודש יוני 2016 

כקבוצה יצרנו עבור הילדים "בנק חוגים" שמטרתו הראשונה להעשיר את עולם הידע שלהם, והשנייה – להקנות ולטפח תחושת מסוגלות, וזאת תוך כדי משחק ורכישת חוויות הצלחה מתמשכות.
על החוגים, הצוות החזון והתפיסה הערכית/חינוכית שלנו תוכלו למצוא תחת תפריט "אודות", ואת מערכת החוגים וטלפונים אנשי קשר למסרונים תוכלו למצוא אחת תפריט "מידע שימושי".